Raporty finansowe wskazują, że jest coraz gorzej

Według najnowszego Rankingu Finansowego wykonanego przez naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pozycja Gminy Czerwonak spadła z 57 miejsca w roku 2018 na miejsce 88 za rok 2019.

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce to jedyne opracowanie w kraju, które obejmuje wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Jest kompleksowe, apolityczne i obiektywne, mierzone aktualnymi wskaźnikami ekonomicznymi. Pracując nad nim, naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przebadali prawie 2 800 gmin, miast i powiatów.

Ocena kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w 2019 roku, umożliwiająca przygotowanie rankingu, została przeprowadzona w oparciu o kryteria merytoryczne bazujące na zestawie wskaźników.

Według kryteriów merytorycznych i zachowania spójności wykorzystano ten sam zestaw siedmiu wskaźników oceny kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, na bazie których powstał Ranking Finansowy
Samorządu Terytorialnego w Polsce 2018. Są to:

  1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem
  2. Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem
  3. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem
  4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
  5. Udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń
  6. Relacja zobowiązań do dochodów ogółem
  7. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących

Raport za rok 2019 dostępny jest tutaj.

Wszystko wskazuje na to, że w kolejnych latach będzie jeszcze gorzej. Już pisaliśmy o tym, że w tym roku Marcin Wojtkowiak planuje zadłużyć budżet Gminy na rekordową kwotę 70 mln PLN.

Odpowiedź z Urzędu Gminy na temat planowanego zadłużenia

Źródła: Wszystkie rankingi