Budowa ulic Lipowej i Topolowej w Koziegłowach

Urząd Gminy ogłosił właśnie przetarg na budowę ulicy Lipowej i Topolowej w naszej miejscowości. W ogłoszeniu możemy wyczytać, że przedmiotem jest realizacja zadania pn.: Budowa ulic Lipowej i Topolowej w Koziegłowach.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) roboty przygotowawcze; 2) roboty rozbiórkowe; 3) roboty ziemne; 4) podbudowy; 5) nawierzchnie (z betonowej kostki brukowej o szacowanej powierzchni 3836 m2); 6) elementy ulic: krawężniki,obrzeża, ścieki; 7) roboty wykończeniowe i inne; 8) roboty sanitarne – budowę kanalizacji deszczowej; 9) oznakowanie; 10) roboty elektroenergetyczne –przebudowa linii elektroenergetycznej;11) przebudowę sieci telekomunikacyjnej.

Termin zgłaszania ofert mija 7 sierpnia br. Inwestycja ma zostać wykonana w ciągu 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Pieniądze otrzymane z rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych w kwocie 4.7 mln PLN zostaną dobrze wykorzystane.

Zdjęcie pobrane z profilu https://www.facebook.com/jacek.sommerfeld/posts/3217881611612084

Źródło: http://bip.czerwonak.pl/6918/dokument/13563