Koziegłowach

Koziegłowy – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Czerwonak. Graniczy bezpośrednio z Poznaniem (dzielnicą Karolin). Leży przy drodze wojewódzkiej 196 Poznań – Murowana Goślina – Wągrowiec (ulica Gdyńska).

Pod względem liczby ludności jest to jedna z największych polskich wsi. Pod koniec grudnia 2014 roku miejscowość ta liczyła 11 945 mieszkańców w tym 5 795 mężczyzn ustępując jedynie położonej w województwie śląskim wsi Kozy zamieszkiwanej przez 12 660 osób (stan na 31 grudnia 2014)

Miejscowość ta dzieli się na trzy jednostki pomocnicze gminy: jedno sołectwo (sołectwo Koziegłowy) oraz dwa osiedla (Osiedle Leśne i Osiedle Karolin).

Pierwsza wzmianka w dokumentach o wsi Koziegłowy pojawia się w 1296 roku i dotyczy przekazania jej kapitule poznańskiej. Przypuszcza się, że istniała już dużo wcześniej – o tak dalekiej przeszłości wsi świadczy odkrycie cennych i ciekawych znalezisk archeologicznych (począwszy od neolitu), a także srebrnego skarbu z przełomu X i XI wieku.

Nazwa miejscowości związana jest z różnymi legendarnymi opowieściami. Według jednej chodzi tu o kozie głowy, które zawieszone na wysokich tykach, były godłem miejscowego plemienia. Inni twierdzą, że dawniej miała tu miejsce wielka powódź, która zagarnęła stado kóz. Możliwe też, że nazwa pochodzi od okolicznych pagórków mających wyglądem przypominać kozie głowy. W średniowieczu miejscowość ta pojawia się jako: Kozeglowi, Koszeglovi, Cozyeglowe. Pierwsze źródła wzmiankujące o Koziegłowach pochodzą z 1296r., gdy wojewoda kaliski nadał tę wieś kapitule poznańskiej. Mieszkańcy wsi nie należeli do pokornych: niejednoznaczne określenie granic sprawiało, że zarówno im zabierano plony, jak i oni sąsiadom nie bywali dłużni. Wieki XVIII i XIX to okres tzw. osadnictwa olęderskiego. W okolicach Koziegłów osiadły też rodziny niemieckie, „bamberskie”, szybko spolonizowane. W 1883r. przy ulicy Gdyńskiej otworzono jednodziałową szkołę podstawową, do której uczęszczały dzieci z Czerwonaka i Koziegłów. W tym czasie miejscowość liczyła 169 mieszkańców. W okresie międzywojennym istniał tu około 200ha majątek Antoniego Mandziaka. W okresie okupacji hitlerowskiej Koziegłowy przemianowano na Ziegenhagen. Na terenie dzisiejszego osiedla Karolin utworzono baraki – magazyny amunicji, wysadzone w 1945r. przez Armię Czerwoną.

Informacje: stat.gov.pl, czerwonak.pl