Decyzja dla budowy hali produkcyjnej BROS przy os. Karolin

Na stronie internetowej Urzędu Gminy pojawiło się “obwieszczenie dla stron o: możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem przed wydaniem decyzji dla budowy hali produkcyjno magazynowej w Poznaniu – Bros Sp. z o.o., (obręb Karolin) oraz o przesłaniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uzupełnionego Raportu.”

Czytając obwieszczenie wydane przez Urząd Miasta Poznań – w którym wskazuje się jakie warunki są nakładane na firmę w celu zapobiegania ewentualnemu negatywnemu oddziaływaniu na środowisko – można wywnioskować, że Miasto Poznań wyrazi pozytywną decyzję dla inwestycji. Wskazane jest już nawet w obwieszczeniu z jakich ulic dojazd powinien być realizowany. Poniżej fragment obwieszczenia.

Wydaje się, że Urząd Gminy Czerwonak nie może już w tej sprawie nic zrobić. Co więcej wygląda na to, że Wójt Gminy Czerwonak zamierza zapewnić połączenie między terenami stref przemysłowych zlokalizowanych w Koziegłowach w rejonie ulicy Piaskowej a Poznaniem o czym przecież wspominał w swoim wpisie na Facebooku i to już 4 miesiące temu. Przypadek?

A my pisaliśmy o tym tutaj: https://www.ekozieglowy.pl/plany-budowy-obwodnicy-przez-kozieglowy-aktualne/

Magazyn miałby/powstanie w poniżej oznaczonym obszarze.

Źródło: https://bip.czerwonak.pl/7211/dokument/32018