Zgłoszono wniosek o rozbudowę budynku przy Biedronce

Na stronie internetowej Gminy pojawiło się obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku usługowego na terenie działek o nr ewid.: 304/10, 174/14, 174/12, obręb Koziegłowy, gmina Czerwonak. O tym czy inwestor otrzyma zgodę na rozbudowę i jakiego ona będzie rodzaju dowiemy się z dopiero z czasem.

Rozbudowa dotyczy zaznaczonego poniżej obszaru.

Źródło: https://bip.czerwonak.pl/7211/dokument/31990