Zamontowano barierki separacyjne przy skateparku

Pamiętacie Państwo prośbę naszego czytelnika aby zwrócić uwagę na brak odpowiednich zabezpieczeń przy przejściu na pasach obok wyjazdu ze skateparku? Pisaliśmy o tym tutaj. Dzisiaj już widać pierwsze efekty tej prośby. Urząd Gminy zamontował właśnie barierki separacyjne mające zapobiec nagłemu wtargnięciu dzieci na ścieżkę rowerową jak i na ulicę.

W tym miejscu chcielibyśmy bardzo podziękować i mieszkańcowi, który zwrócił się do nas z prośbą i Straży Gminnej, od której otrzymaliśmy w dniu 16.09.2019 odpowiedź na zadane pytanie, a nie mieliśmy jeszcze okazji jej opublikować. Komendant Straży Gminnej w odpowiedzi informował, że barierki separacyjne zostaną zamontowane. Poniżej zamieszczamy pełną treść odpowiedzi otrzymanej od Komendanta.

“Po zapoznaniu się z otrzymaną od Państwa korespondencją przeprowadziliśmy szczegółową obserwację wskazanego przez Czytelnika przejścia dla pieszych i jego okolicy. Dla zapewnienia miarodajności wyników działania prowadzone były w zróżnicowanych porach dnia, a także w dni wolne od pracy.
Wskazane przez Czytelnika przejście dla pieszych jest prawidłowo zlokalizowane i oznakowane zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów, w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.).
Przejście dla pieszych jest widoczne ze znacznej odległości dla kierujących pojazdami, jadącymi od strony ronda. W odniesieniu do kierujących pojazdami nadjeżdżającymi od strony ulicy Świętego Wojciecha należy stwierdzić, że pomimo łuku drogi odległość od przejścia dla pieszych jest wystarczająca dla zachowania wymaganych przepisami zasad bezpieczeństwa obowiązujących kierujących pojazdami zbliżających się do przejścia dla pieszych. Jednakże, z uwagi na możliwość wystąpienia niekorzystnych warunków drogowych, atmosferycznych, pogorszonej widoczności, a także uwzględniając możliwy do wystąpienia czynnik rozproszenia uwagi lub braku odpowiedniego skupienia osoby kierującej pojazdem oraz biorąc pod uwagę możliwość poruszania się niektórych kierujących z prędkością wyższą, niż dozwolona, co skutkować może spóźnioną reakcją, a w konsekwencji stanowić zagrożenie dla osób znajdujących się na przejściu dla pieszych zarekomendowaliśmy zarządcy drogi umieszczenie przed zakrętem znaku drogowego ostrzegawczego A – 16 “przejście dla pieszych”.
W kwestiach dotyczących wyjazdu ze ścieżki prowadzącej przez skatepark na drogę dla pieszych i rowerów do podjęcia odpowiednich działań został zobowiązany Wydział Infrastruktury Urzędu Gminy Czerwonak. Według naszej wiedzy planowane jest zamontowanie przy końcu ścieżki barier separacyjnych umożliwiających przejście, natomiast zapobiegających nagłemu wtargnięciu, co winno zapewnić bezpieczeństwo zarówno pieszym i rowerzystom, jak i osobom korzystającym ze skateparku.”