Bezpieczeństwo na pasach przy skateparku – prośba naszego czytelnika

Otrzymaliśmy od naszego czytelnika słuszną prośbę, aby zainteresować organy odpowiedzialne za organizację ruchu przy skateparku kwestią bezpieczeństwa osób chcących skorzystać z parku, a przechodzących przez przejście dla pieszych zlokalizowane w pobliżu.

Czytelnik słusznie zwraca uwagę, że pasy dla pieszych umieszczone w okolicy parku, na wysokości bloku 2E os. Leśnego są umieszczone na wzniesieniu drogi co powoduje, że zarówno kierowca jak i pieszy korzystający z pasów w tym miejscu mają ograniczoną widoczność. Dodatkowo kierowcy jeżdżący w tym miejscu dość często przekraczają dozwoloną prędkość. To wszystko powoduje, że przejście w tym miejscu można uznać za potencjalnie niebezpieczne – w szczególności, że z przejścia będą korzystały dzieci na rowerach i hulajnogach.

W związku z tym na prośbę czytelnika oraz tak naprawdę w imieniu wszystkich rodziców dzieci, które będą korzystały ze skyteparku wysłaliśmy zapytanie do Urzędu Gminy Czerwonak oraz Straży Gminnej czy przeprowadzili analizę zagrożeń dla tego miejsca oraz czy planują podjąć jakieś kroki celem zmniejszenia potencjalnego zagrożenia.

Czytelnikowi dziękujemy za przesłanie słusznej uwagi. Jak tylko otrzymamy odpowiedź przekażemy ja na łamach naszego portalu.