Zadłużenie Gminy, nagrody roczne, awanse w UG

Niedawno pisaliśmy o zarobkach osób zatrudnionych przez Wójta Gminy Czerwonak – Marcina Wojtkowiaka w Urzędzie Gminy. Teraz napiszemy coś o wynagrodzeniach pracowników Urzędu Gminy Czerwonak. Otrzymaliśmy ciekawe informacje od jednego z mieszkańców i chcemy się z Państwem tymi informacjami podzielić. Poniższe zdjęcia przedstawiają odpowiedzi udzielone przez Urząd Gminy na pytania zadane przez jednego z mieszkańców.

Zacznijmy od zadłużenia. Wójt dalej zadłuża naszą Gminę. Z 53 milionów zadłuży nas w tym roku na kwotę 63 milionów. Kwotę 53 milionów zadłużenia w roku 2020 udało się uzyskać tylko dzięki sprzedaży gruntów gminnych. Gdyby nie sprzedaż gruntów w dobrych cenach zadłużenie byłoby o wiele większe. W roku 2017 zadłużenie wynosiło 31 milionów.


Wynagrodzenie pracowników wydaje się wzrasta. A może nowo zatrudnione osoby otrzymują bardzo wysokie wynagrodzenia? To trudno oszacować na podstawie otrzymanego dokumentu. Z pewnością wiedzą to sami pracownicy. W roku 2018 tylko w Urzędzie Gminy zatrudnionych było 95 pracowników. W 2019 już 100. W 2020 zatrudnionych było już 108 pracowników. Wynagrodzenie całkowite wzrosło z ok. 4.8 mln PLN w roku 2016 do ok. 6.2 mln PLN w roku 2020.


Zwolenia w Urzędzie Gminy. Jak na ok. 100 zatrudnionych średnio osób rotacja na poziomie ok 15% rocznie uznawana jest jeszcze za bezpieczny poziom fluktuacji.


Awanse. No tutaj bardzo słabo to wygląda. Przypomnijmy, że obecnie ok. 108 pracowników zatrudnionych jest w Urzędzie Gminy.


Nagrody roczne. Tutaj można zauważyć znaczący wzrost z roku na rok wypłacanych nagród. Każdego roku kwota wypłaconych nagród jest dwukrotnie większa niż planowana. Chyba, odpowiedź zaskoczyła nawet Urząd Gminy bo postanowili pod informacjami o nagrodach od razu się wytłumaczyć.


Za przekazanie tych informacji dziękujemy naszemu czytelnikowi.