Zarobki naszych włodarzy w roku 2020

Jak w zeszłym roku przedstawiamy Państwu podsumowanie zarobków osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy Czerwonak. Przeglądając oświadczenia Radnych widać, że rok 2020 był dla większości gorszym pod względem wynagrodzenia aniżeli 2019. Jak to wygląda z pracownikami opłacanymi z naszych podatków? Zielony kolor oznacza większe wynagrodzenie względem roku 2019, pomarańczowe mniejsze.

Kwota zarobku została pobrana z oświadczeń majątkowych i jest zaokrąglona. Niektóre osoby pracują w kilku miejscach lub osiągają dochody z innych prac / zleceń urzędowych – w takich przypadkach wskazana jest suma wszystkich podanych w oświadczeniu kwot. Wszystkie oświadczenia dostępne są na stronie: http://bip.czerwonak.pl/6927

Zarobki osób realizujących zadania dla wójta

Imię i Nazwisko

Funkcja w Gminie

Zarobki w roku 2019

Zarobki w roku 2020

Paweł Glaser
Zastępca Wójta Gminy Czerwonak

197’817 PLN

ok. 189’000 PLN

Aleksandra Kuźniak
Dyrektor SAPO

183’732 PLN

ok. 205’000 PLN

Paweł Geisler
Prezes Zarządu PW Transkom

176’754 PLN

ok. 172’000 PLN

Jarosław Wróblewski
Prezes Zarządu Czerwonackiego TBS

171’048 PLN

ok. 181’000 PLN

Joanna Kowalczyk-Chudy
Sekretarz Gminy Czerwonak

166’023 PLN

ok. 187’000 PLN

Marcin Wojtkowiak
Wójt Gminy Czerwonak

158’634 PLN

ok. 170’000 PLN

Agnieszka Jamrowska
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

153’750 PLN

ok. 149’000 PLN

Radosława Wiśniewska
Skarbnik Gminy Czerwonak

150’187 PLN

ok. 154’000 PLN

Magdalena Wiśniewska
Dyrektor GOPS

128’168 PLN

ok. 136’000 PLN

Jarosław Kłosiński
Dyrektor SP Koziegłowy

124’052 PLN

ok. 140’000 PLN

Danuta Kiziorek – 2019

Dariusz Senko – 2020

GOPS Czerwonak – Zastępca Dyrektora

119’368 PLN

ok. 107’000 PLN

Monika Kośmicka-Stachowiak
Kierownik Wydziału Podatków i Opłat

111’186 PLN

ok. 116’000 PLN

Magdalena Zielenkiewicz
Dyrektor SP w Czerwonaku

107’692 PLN

ok. 114’000 PLN

Jolanta Chlebowska-Kasztelan
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Owińskach

104’703 PLN

ok. 111’000 PLN

Piotr Stańczak
Dyrektor CRKF “AKWEN” w Czerwonaku

100’964 PLN

ok. 127’000 PLN

Dariusz Freudenreich
Dyrektor SP Kicin

99’699 PLN

ok. 107’000 PLN

Joanna Szalbierz-Kędzierska
Dyrektor GOK “SOKÓŁ”

98’032 PLN

ok. 103’000 PLN

Jolanta Gabryelczyk

Dyrektor Gminnego Przedszkola nr 1 w Koziegłowach

93’025 PLN

ok 93’000 PLN

Danuta Pękal
Dyrektor Gminnego Przedszkola w Owińskach

92’515 PLN

ok. 112’000 PLN

Ilona Illmer
Dyrektor Gminnego Przedszkola w Czerwonaku

92’150 PLN

ok 99’000 PLN

Jarosław Pospieszyński – 2019

Tomasz Sikora – od. 08.2020

Prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego

90’689 PLN

ok. 79’000 PLN Tomasz Sikora

ok. 52’000 PLN Jarosław Pospieszyński

Andrzej Cierzyński
Komendant Straży Gminnej

87’422 PLN

ok. 99’000 PLN

Mariola Paszkiewicz
Z-ca Kierownika Wydziału Podatków

85’855 PLN

ok. 100’000 PLN

Marzena Zmyśna
Dyrektor SP. Bolechowo

83’644 PLN

ok. 88’000 PLN

Beata Kodabska
Dyrektor Gminnego Przedszkola nr 2 w Koziegłowach

73’493 PLN

ok. 79’000 PLN

Urszula Stawicka
GOPS Czerwonak – Starszy Inspektor ds. Dodatków Mieszkaniowych

70’463 PLN

ok. 63’000 PLN

Wojciech Michalak

GOPS Czerwonak – Kierownik Sekcji Wsparcia Rodzin z Dziećmi

61’668 PLN

ok 74’000 PLN

Renata Laskowska
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku

53’369 PLN

ok. 77’000 PLN

Monika Maciejewska – Dłubała

GOPS Czerwonak – Kierownik Sekcji pracy socjalnej

ok. 95’000 PLN

Podsumowując wynagrodzenia powyższych osób staraliśmy się nie popełnić błędu. Staraliśmy się do wynagrodzeń nie wliczać rent, odpraw emerytalnych, zasiłków itp. Jeżeli jednak któreś z podsumowań przedstawia nieprawdziwe wyliczenia prosimy o przesłanie do nas takiej informacji za pomocą formularza kontaktowego.