Wyszli z GOAP bez planu. Mieszkańcy Spółdzielni zapłacą za to w czynszu.

Ostatnia aktualizacja treści: 19:47

Pisaliśmy już o tym w marcu. Bo dokładnie 18 marca Wójt przedstawił niespodziewanie Radnym pod głosowanie projekt uchwały wychodzącej z GOAP. Wówczas nie przedstawił żadnego konkretnego planu jak zagospodarowanie odpadami w Gminie będzie wyglądać. Wójt Gminy – Marcin Wojtkowiak powiedział, że to dopiero zostanie wypracowane.

Za wyjściem z GOAP, bez ustalonego konkretnego planu zagłosowali Radni PO, KODu, Lepszej Gminy Czerwonak. Poniżej prezentujemy wynik głosowania nad ustawą. Teraz okazuje się, że nie tylko działkowcy ROD zapłacą za odpady o 100% więcej. Gmina między innymi na podstawie ankiety, w której wzięło udział około 280 osób (to jest ok. 1% całej społeczności gminnej) przygotowała ustawę i dała na ostatniej sesji Rady Gminy (21 października 2021 roku) pod głosowanie Radnym. Z przegłosowanej ustawy wynika, że pojemniki na odpady właściciele muszą zakupić we własnym zakresie. Do tej pory pojemniki na śmieci dostarczał GOAP.

Z nieoficjalnych informacji wiemy, że Prezes Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 23 Lutego w Koziegłowach jest z powodu zaistniałej sytuacji bardzo niezadowolony. Nie była ona ponoć w żaden sposób z nim konsultowana. Sami mieszkańcy twierdzą, że nie wiedzieli o jakiejkolwiek ankiecie prowadzonej przez Wójta Gminy Czerwonak w tej sprawie i się zastanawiają kto z mieszkańców mógł udzielać takich odpowiedzi. Teraz jeżeli Spółdzielnia zmuszona jest zakupić pojemniki i o nie dbać, to opłata za to najprawdopodobniej zostanie dodana do miesięcznych czynszów. Bynajmniej takie już plotki chodzą wśród mieszkańców.

Zapewne w grudniu dowiemy się o ile wzrośnie czynsz dla mieszkańców od stycznia z tego powodu.

Poniżej zamieszczamy zapisy zaakceptowanej w dniu 21 października 2021 roku uchwały:

Uchwała szczegółowo określa usługi, które
będą świadczone przez Gminę Czerwonak w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, gdzie nowymi zapisami uchwały są:
– zmniejszenie częstotliwości odbioru odpadów zbieranych w sposób selektywny tj. bioodpadów
(drzewek świątecznych) – odbiór jeden raz w roku w styczniu;
– rezygnacja z realizacji usługi utworzenia i prowadzenia Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (MPSZOK) na terenie Gminy Czerwonak;
– wprowadzenie zapisów dot.:
a) obowiązku wyposażenia przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych zabudowanych budynkami
jednorodzinnymi w pojemniki na odpady komunalne zmieszane,
b) obowiązku wyposażenia przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych zabudowanych budynkami
wielolokalowymi w pojemniki na odpady komunalne zmieszane oraz w pojemniki na odpady zbierane
w sposób selektywny,
c) obowiązku wyposażenia przez właścicieli nieruchomości mieszanych w pojemniki na odpady
komunalne zmieszane oraz w pojemniki na odpady zbierane w sposób selektywny.

Źródło: Uchwała “426_uchwała – szczegółowy sposób i zakres odbioru odpadów.pdf” – https://bip.czerwonak.pl/7140/dokument/19304

Wyniki prowadzonej ankiety były omówione na Sesji Rady Gminy: https://esesja.tv/transmisja/19523/xl-sesja-rady-gminy-21-pazdziernika-2021-r.htm

#PodziękowaniaDlaWójtaBezPlanuIRadnychCoGłosująJakWójtChce