Udostępniamy publicznie rejestr naszych zapytań

W ostatnim czasie na Państwa prośbę zadajemy dużo pytań podmiotom publicznym, w tym Urzędowi Gminy. Na te trudniejsze pytania jednak rzadko otrzymujemy odpowiedź. Wpadliśmy jednak na pomysł jak zmotywować odbiorców naszych pytań do udzielania nam odpowiedzi. Od dzisiaj wszystkie pytania będziemy zamieszczać w “rejestrze pytań publicznych” i wszyscy mieszkańcy będę mogli zobaczyć jak długo oczekujemy odpowiedzi. Mamy nadzieję, że takie podejście zmotywuje naszych adresatów do udzielania odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania.

Mieszkańców i czytelników zapraszamy do zadawania pytań za naszym pośrednictwem.