Zakaz używania hulajnóg w czasie przerw międzylekcyjnych

Taki komunikat przekazała dzisiaj dzieciom i ich rodzicom Dyrekcja Szkoły Podstawowej. Szkoła informuje również, że nie ponosi odpowiedzialności za zagubione hulajnogi.