Będziemy mieć darmową reklamę w “I wiesz więcej”?

Otrzymaliśmy informację od jednego z czytelników, że na październikowej sesji Rady Gminy była mowa o darmowych artykułach politycznych, jakie Wójt Gminy Czerwonak za-sponsorował politykom w miesięczniku “i wiesz więcej”, którzy według Wójta coś zrobili dla Gminy Czerwonak i się udzielają dla mieszkańców.

Ponieważ my wspieramy Państwa już kilka lat wysłaliśmy zapytanie do Wójta Gminy Czerwonak, czy jako społecznicy też możemy liczyć na darmową reklamę naszego portalu. Jak tylko otrzymamy informację podzielimy się nią z Państwem.

Październikowa sesja Rady Gminy