Są nowe nasadzenia w gminie, 82 drzewka za 73 tys. złotych [Aktualizacja]

Aktualizacja: 18.11.2021r godzina 18:00

Już wiemy, że nie będzie realizowanych więcej nasadzeń w ramach tego zlecenia. Dostaliśmy informację, że zlecenie to zostało wykonane w ramach przetargu. Założeniem przetargu było nie tylko nasadzenie 82 drzew. Według informacji Pana Prezesa GPS wysłanych do nas emailem – “Koszt nasadzenia jednego drzewa wyniósł 132,57 zł brutto, a resztę kosztów stanowił zakup drzew według wskazanej w postępowaniu specyfikacji oraz niezbędne do ich nasadzenia materiały“. Przetarg wymaga również aby spółka GPS pielęgnowała te drzewa przez okres 36 miesięcy.

A więc zapłaciliśmy ok. 880 zł za zasadzenie jednego drzewa i jego pielęgnację przez okres 36 miesięcy 🙂

Poniżej przedstawiamy pełen wykaz drzew jakie zostały wskazane w umowie do przetargu. Nie wiemy tylko dlaczego przy Koziegłowach zostały wskazane dwa razy ilości drzew. Przy liczbie 15 nie wskazano co ma być zasadzone 😉

Życzmy sobie aby Wójt nie wpadł na pomysł zalesienia lasu i zlecenia jego pielęgnacji przez np. 10 lat bo za życia nie zdążymy tego spłacić 😉 . Póki co też nie odpowiedział nam ani Wójt, ani Przewodniczące osiedli na nasze pytanie wysłane 8 dni temu w sprawie planów zalesienia. Dalej czekamy.

Więcej informacji o przetargu: https://czerwonak.logintrade.net/zapytania_email,57617,daac05dd6b717bcd0ecedd8400830bda.html


GPS Czerwonak – Gminne Przedsiębiorstwo Społeczne, którego prezesem jest kolega wójta – Bogusław Wołodźko – otrzymało od Urzędu 73 tys. złotych na wykonanie nasadzeń drzew w Gminie. Tak wynika z rejestru umów.

Na chwile obecną GPS chwali się na swoich stronach nasadzeniem 82 drzewek. Wychodzi więc, że obecnie koszt nasadzenia jednego wyniósł ok. 880 zł. Przy takiej cenie, jeżeli Wójt zdecyduje się zlecić bez przetargu spółce GPS nasadzenie większej ilości drzew w Gminie Czerwonak, będzie to nas kosztowało setki tysięcy złotych 🙁

Dlaczego kolega wójta: – https://www.ekozieglowy.pl/kolega-wojta-prezesem-nowo-powstalej-spolki-gminnej/

Rejestr zawartych przez Urząd Gminy umów: Gmina Czerwonak BIP – $2021 7119 / Dokument nr 19133