Podsumowanie wyników ankiety – DZIĘKUJEMY

Szanowni czytelnicy. Dziękujemy Wam za wzięcie udziału w ankiecie. Ankietę wypełniło 18 anonimowych osób. Wszystkie nasze propozycje spotkały się z dużym zainteresowaniem. Najbardziej jednak chcieliby Państwo abyśmy (te punkty zdobyły prawie wszystkie głosy):

  • wspomagali Państwa w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych do Urzędu Gminy bądź Spółdzielni
  • przeprowadzali regularnie (np. co 3 miesiące) ankiety wśród mieszkańców na wcześniej wybrane tematy

Chcieliby Państwo również aby w portalu zamieszczane były informacje:

  • związane z lokalną polityką (jakie prace realizują Zarządy osiedla, co się dzieje w radzie gminy, itp).
  • przedstawiające statystyki zdarzeń policyjnych oraz straży gminnej występujących w naszej miejscowości

Szanowni Czytelnicy. Dziękujemy za każdą opinię. Proszę wybaczcie nam tak późne podsumowanie wyników. Mamy już pomysły na rozbudowę naszego portalu i usługi jakie możemy dla Was świadczyć. Potrzebujemy jednak chwili aby się zorganizować. Już niedługo :).