Odpowiedź z Gminy w sprawie planu nasadzeń drzew

Otrzymaliśmy odpowiedź od Zastępcy Wójta Pana Paweł Glaser na nasze zapytanie wysłane 10 listopada, w sprawie planów nasadzeń drzew w Gminie. Bardzo za tą odpowiedź dziękujemy. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z całością odpowiedzi, którą zamieszczamy poniżej. Z odpowiedzi wynika, że jedyne nasadzenia jakie niedługo mogą powstać w Koziegłowach to te między Centrum Kultury a garażami na ul. Piłsudskiego. Ten teren ma być rewitalizowany. Powstanie nowa koncepcja zagospodarowania tego terenu. W Koziegłowach sadzenie drzew mocno ograniczają między innymi założenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz infrastruktura techniczna. Koziegłowy posiadają strukturę zabudowy miejskiej i sadzenie drzew w okolicy jest znacznie ograniczone.

Może uznanie terenów przy działkach ROD za tereny rekreacyjne o jakie aktualnie wnioskują Radni Jacek Sommerfeld i Sławomir Olejniczak spowoduje powstanie w tym rejonie jakiś nasadzeń.

W odpowiedzi zwróciliśmy również uwagę na ostatnie zdanie, które brzmi “ze względu na trudną sytuację finansową gminy nasadzenia będą realizowane w miarę dostępności środków finansowych“. Szczerze mówiąc trochę to nas i niepokoi, i zastanawia. Skoro mamy trudną sytuację finansową to dlaczego zostało wszczęte postępowanie przetargowe na budowę boiska piłkarskiego w Czerwonaku wraz z budynkiem zaplecza i infrastrukturą techniczną, która pewnie będzie nas kosztować kilka milionów? 🙁 Czy jest naprawdę tak źle finansowo?

Poniżej zdjęcie aktualnego postępowania przetargowego.

Pełna treść odpowiedzi: