Wniosek do Wójta o uznanie terenów przy działkach ROD za tereny rekreacyjne

Radni Jacek Sommerfeld i Sławomir Olejniczak wnoszą do Wójta o uznanie terenów przy działkach ROD za tereny rekreacyjne, zieleni nieurządzonej, pól, łąk, zadrzewień. Jednocześnie chcą wrócić do rozmów budowy mieszkań komunalnych przy ul. Topolowej. Przygotowane przez poprzedniego Wójta plany budowy mieszkań komunalnych w tym miejscu zostały odrzucone już na początku kadencji przez obecnego Wójta. Więcej informacji znajduje się w udostępnionym poście: