Majątki prezesów gminnych spółek

Pojawiły się na stronie Urzędu Gminy Czerwonak oświadczenia majątkowe wójta, radnych i pracowników za rok 2021. Zanim dla Państwu porównamy je jak w roku 2020, przedstawiamy na prośbę mieszkańców majątki prezesów spółek gminnych. Nie każdy wie, że prezes spółki odpowiada za np. jej długi również swoim majątkiem. Wierzyciele mają prawo w pewnych sytuacjach dochodzić tylko od prezesa spółki zaspokojenia roszczenia w całej wysokości, nawet jeśli zarząd spółki składa się jeszcze z kilku członków. Więcej informacji o odpowiedzialności prezesów spółek za długi tych spółek przedstawionych zostało w tym artykule: https://ispolka.pl/odpowiedzialnosc-prezesa-za-dlugi/

Poniżej specjalnie na Państwa prośbę zrobiliśmy zestawienie informacji na temat 4 spółek, w których Urząd Gminy Czerwonak ma swoje udziały.

Nazwa spółkiGminne Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o.Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe Sp. z o.o.Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa SpołecznegoPW Transkom Sp. z o.o.
Adres spółkiul. Leśna 8, 62-004 Czerwonakul. Piaskowa 1, 62-028 KoziegłowyOsiedle Leśne 24C, 62-028 Koziegłowy62-028 Koziegłowy, ul. Piaskowa 1
Kapitał spółki200 000,00 zł5 566 000,00 zł9 192 000,00 zł5 100 000,00 zł
Czym zajmuje się spółkaWYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW, WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA, POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI, POZOSTAŁE SPRZĄTANIEWYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH, ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO, TECHNICZNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ, WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH, PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ, WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY, POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓWWYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK, NABYWANIE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH, PRZEPROWADZANIE REMONTÓW I MODERNIZACJI OBIEKTÓW, PRZEZNACZONYCH NA ZASPOKAJANIE POTRZEB MIESZKANIOWYCH NA ZASADZIE NAJMU, WYNAJMOWANIE LOKALI UŻYTKOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BUDYNKACH TOWARZYSTWA, SPRAWOWANIE NA PODSTAWIE UMÓW ZLECENIA ZARZĄDU BUDYNKAMI MIESZKALNYMI NIE STANOWIĄCYMI JEGO WŁASNOŚCI, BUDOWA MIESZKAŃ NA SPRZEDAŻ, BUDOWANIE DOMÓW MIESZKALNYCH, itd.TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI, ORGANIZACJA I PROWADZENIE KOMUNIKACJI ROZKŁADOWEJ, ORGANIZACJA PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH, USŁUGI TRANSPORTOWE I SPEDYCYJNE, USŁUGI MOTORYZACYJNE, NAPRAWCZE, SERWISOWE I DIAGNOSTYCZNE, SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW, OLEJÓW I PŁYNÓW, SPRZEDAŻ DETALICZNA ART. SPOŻYWCZYCH, CHEMICZNYCH, PRZEMYSŁOWYCH, ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE, BUDOWNICTWO INWESTYCYJNE NA SPRZEDAŻ, WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I POMIESZCZEŃ, WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU
USŁUGI KOMUNALNE W ZAKRESIE UTRZYMANIA DRÓG I ULIC, PROWADZENIE MAGAZYNÓW I SKŁADÓW, itd.
Rok założenia2020201320012002
Nazwisko prezesaBogusław WołodźkoTomasz SikoraJarosław WróblewskiPaweł Geisler
Dochód / Przychód prezesa za rok 202173 226,67 zł dochodu165 283,72 zł przychodu,
118 339,51 zł dochodu
190 092,20 zł dochodu173 771,20 zł dochodu
Dochód / Przychód prezesa za rok 20202 895,97 zł dochodu (od 16.11.2020)78 968,61 zł przychodu,
33 836,51 zł dochodu (od 05.07.2020)
181 800,00 zł dochodu172 057,56 zł dochodu
Majątek prezesa w nieruchomościachnie wykazanoDom o powierzchni ok 266 metrów wyceniony na 942 000,00 zł, dom o powierzchni ok 164 metrów wyceniony na 620 000,00 zł. Dom o powierzchni ok. 192 metrów wyceniony na około 850 000,00 zł. Działka 0.11,59ha o wartości około 300 000,00 zł.Mieszkanie ok 55 metrów o wartości 260 000,00 zł.
Oszczędności prezesa w gotówce29 500,00 złok. 88 tys. zł, ok. 11 tys CHF, 3 tys. EUR, 3 tys. USDok. 88 tys. złok. 150 tys. zł, 1350 EUR
Pozostałe dobra prezesabrak2 samochody5 samochodów4 samochody
Inne ciekawe informacje z oświadczenia majątkowegoZobowiązanie na rzecz Urzędu Skarbowego w wysokości ok. 55. tys. zł.brakbrakbrak
Zmiana względem roku 2020W oświadczeniu za rok 2020 prezes wykazał ok. 70 tys. zł zobowiązania na rzecz Urzędu Skarbowego. Wykazał również posiadanie 50% mieszkania o powierzchni ok. 40 metrów i 50% garażu o powierzchni ok. 21 metrów. W 2020 roku miał o ok. 20 tys. zł. mniej oszczędności.W roku 2020 wartość jednego z domów była nieznacznie droższa niż w roku 2021. W roku 2020 prezes posiadał 4 samochody, dom i ziemię wykazał o tej samej wartości, miał o ok 10 tys. zł więcej oszczędności. W roku 2020 prezes miał o ok. 50 tys. zł oszczędności więcej, wartość wykazanego mieszkania nieznacznie wzrosła względem roku 2020. Posiadał 3 samochody.

Jak można zauważyć, tylko Pan Tomasz Sikora wskazał w oświadczeniu jaki osiągnął przychód. Firma przecież może otrzymać nawet 500 000 zł przychodu a jak ma dużo kosztów (np. kupuje samochody) to dochód wygenerować na poziomie nawet 20 tys zł 😉 . Więcej informacji o różnicy czym jest przychód a czym dochód dostępnych jest tutaj: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-dochod-a-przychod-jaka-jest-miedzy-nimi-roznica

Informujemy, że wszystkie powyższe informacje zostały pobrane z oświadczeń majątkowych i z wykazu informacji KRS. Ponieważ prezesi mogą mieć wspólność majątkową w rodzinie, niektóre dobra mogą należeć właśnie do wspólnego majątku małżeńskiego.

Źródła:

  1. Wyszukiwarka KRS https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html
  2. Oświadczenia majątkowe http://bip.czerwonak.pl/7133

Jeżeli w powyższych informacjach wkradł się jakikolwiek błąd prosimy o informację – poprawimy je. Zakładamy, że na stronach Urzędu Gminy dostępne są aktualne wersje oświadczeń.

Ostatnie aktualizacja treści: godzina 9:00, 28.06.2022.