Śmieci selektywne z Gminy Czerwonak i Murowanej Gośliny w Koziegłowach?

O tym, że Wójt Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Czerwonak chce zlokalizować w Koziegłowach to już wiedzieliśmy od dawna. Przegapiliśmy informację, że na marcowej sesji przy wsparciu większości radnych decyzja taka nawet została podjęta – PSZOK ma powstać na terenie spółki Transkom, przy ul. Piaskowej w Koziegłowach. Radni wybierali między terenem byłego składowiska odpadów w Owińskach i bazą Transkomu w Koziegłowach. Z racji lokalizacji w Koziegłowach dostęp do PSZOK miałaby większa liczba mieszkańców. Na tamten czas podjęta uchwała była na razie jedynie stanowiskiem rady, a nie wiążącą decyzją. Więcej informacji tutaj.

Teraz to może się zmienić.

Wójt wystawił właśnie zapytanie przetargowe o zlokalizowanie Punktu (PSZOK) dla wszystkich mieszkańców Gminy Czerwonak i Murowanej Gośliny na terenie Gminy Czerwonak. Miejsce utworzenia punktu ma wskazać oferent. Jeżeli firma Transkom weźmie udział w przetargu, istnieje prawdopodobieństwo, że selektywne śmieci z całej Gminy Czerwonak i z Murowanej Gośliny będą odbierane w Transkomie w Koziegłowach. Na chwile obecną PSZOK mieści się w Bolechowie, ul. Poligonowa 1a zgodnie z informacją przedstawioną tutaj.

A co w PSZOK może być składowane, między innymi: tworzywa sztuczne, bioodpady, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, sprzęt z gospodarstw domowych, odpady budowlane, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte strzykawki, oleje, itp.

11 lipca zostaną przedstawione oferty, będziemy wiedzieć kto wygrał zamówienie.