Kolejne podejrzane przetargi – zmowa przetargowa?

Mieszkańcy przesyłają nam kolejne informacje o niepokojących ich zdaniem postępowaniach w przetargach. Zauważyli, że w jakiś dla nich dziwnych okolicznościach przetargi wygrywa jedna firma i to pomimo, iż jej oferty wcale nie są najlepsze.

Jak wskazują na przykładach, nawet gdy w postępowaniu oferta firmy z Murowanej Gośliny jest 4 pod względem najlepszej ceny to i tak postępowanie wygrywa. Mieszkańcy podejrzewają, że jak w przypadku przetargu na zimowe utrzymanie dróg w Gminie może dochodzić do tzw. zmowy przetargowej. Według nich firmy mogą się dogadywać między sobą lub z Gminą aby wyciągnąć z Gminnego budżetu jak najwięcej pieniędzy.

Poniżej załączmy informacje o ofertach i firmie jaka otrzymała zlecenia z trzech przekazanych postępowań przetargowych.


Usuwanie drzew i krzewów w Gminie Czerwonak w 2021 r.
POSTĘPOWANIE NR Z128/14298
Data założenia postępowania: 2020-12-23

Odrzucenie najtańszej oferty firmy Kondilux pozwala firmie PLANTIM wygrać postępowanie.


Utrzymanie i pielęgnacja zieleni w Gminie Czerwonak w 2021 r.
POSTĘPOWANIE NR Z131/14298
Data założenia postępowania: 2020-12-28

Odrzucenie w każdej części niektórych ofert pozwala wszystkie jej części wygrać firmie PLANTIM.

Część I

Cześć II

Cześć III

Wyniki


Konserwacja terenów zieleni w Gminie Czerwonak
Symbol BZ.271.14.2020
Data utworzenia 2020-08-19 12:02:18

W tym postępowaniu wpierw odrzucone zostały dwie najtańsze oferty a następnie wybrana firma nie przystąpiła do podpisania umowy. Ostatecznie zdecydowano o wyborze firmy PLANTIM dla części I postępowania.

Wynik postępowania:


Za nadesłane informacje dziękujemy mieszkańcom. Osoby, które nam przesłały materiały informują, że będą przyglądać się dalej prowadzonym przez Gminę Czerwonak postępowaniom przetargowym. Mieliśmy już podejrzanie wyglądający przetarg CZTBS za prawie 1 milion zł. Dziwny przetarg na utrzymanie zimowe dróg, a teraz to. Co Państwo co o tym sądzą? – zachęcamy do udziału w ankiecie.

Czy według Państwa może w tych postępowaniach dochodzić do zmowy przetargowej między firmami / Urzędem Gminy?

Zobacz Wyniki Głosowania

Loading ... Loading ...

Informacje o przetargach: http://bip.czerwonak.pl/6654