Czy przetargi w CZTBS są ustawione?

Otrzymaliśmy prośbę od kolejnego czytelnika i jednocześnie mieszkańca CZTBS aby przyjrzeć się przetargom organizowanym przez CZTBS. Co jakiś czas CZTBS wystawia przetargi na bardzo duże prace pozostawiając firmom jedynie tydzień na złożenie ofert. Jako przykład czytelnik podaje przetarg na “Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i usług uzupełniających w zasobach mieszkaniowych oraz na terenach zewnętrznych przyległych do tych zasobów stanowiących własność CZTBS“.

Nie tylko we wcześniejszych latach, ale podobnie właśnie teraz został zakończony etap zbierania ofert, w którym wzięła udział tylko jedna firma i złożyła ofertę na kwotę ok 940 tys. zł. Mieszkaniec CZTBS obawia się, że przetarg może być ustawiony. Swoje obawy potwierdza między innymi informacją, że w innym obecnie organizowanym przez CZTBS przetargu firmy mają 3 tygodnie na złożenie ofert oraz, że w poradniku opisującym metody ustawiania przetargu krótki czas wyznaczony na złożenie oferty może właśnie oznaczać ustawienie przetargu.

https://bezprawnik.pl/metody-ustawiania-przetargow/

Ponieważ uznajemy obawy mieszkańca za słuszne i uważamy, że CZTBS mógłby lepiej dbać o to jak wydaje pieniądze swoich członków postanowiliśmy wysłać zapytanie do kilku Urzędników Państwowych z prośbą o przedstawienie ich opinii na ten temat. Jak tylko otrzymamy odpowiedzi poinformujemy naszych czytelników.

Firma składająca swoją ofertę
Data opublikowania ogłoszenia
Termin składania ofert z uzasadnieniem jego skrócenia

Za zgłoszenie dziękujemy czytelnikowi. Jeżeli Państwo mają jakieś obawy związane z tym co się dzieje w Koziegłowach, zapraszamy do kontaktu z nami.

Źródła:

Informacje z otwarcia ofert

Metody ustawiania przetargu – poradnik