Od 1 września obowiązkowa segregacja odpadów

Od 1 września 2020 roku selektywna zbiórka odpadów jest ustawowym obowiązkiem dla wszystkich właścicieli nieruchomości – nie ma możliwości niesegregowania odpadów komunalnych. Niedostosowanie się do tego wymogu będzie wiązało się z nałożeniem na wszystkich mieszkańców danej nieruchomości wielorodzinnej podwyższonej opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami. Tak zwana odpowiedzialność zbiorowa powinna mobilizować do skrupulatnego prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Bowiem tylko dobrze posegregowane odpady będą odbierane przez firmy świadczące taką usługę.

CO SIĘ STANIE, JEŚLI ODPADY NIE BĘDĄ WŁAŚCIWIE POSEGREGOWANE?

• odpady nie zostaną odebrane przez firmę odbierającą do czasu ich dosegregowania,

• poinformowany zostanie ZM GOAP o naruszeniu,

• właściciele będą musieli dosegregować odpady – dopiero po prawidłowym posegregowaniu odpady te zostaną odebrane w kolejnym terminie odbioru, zgodnie z harmonogramem.

Zachęcamy zapoznać się z materiałem informacyjnym poświęconym obowiązkowej segregacji odpadów od 1 września 2020 roku.