Akwen podniósł wynagrodzenia i powiększył stratę do 6,4 mln PLN

Urząd Gminy opublikował roczne zestawienia finansowe. W roku 2019 AKWEN Czerwonak wydał na wynagrodzenia pracowników ok. 490.000 PLN więcej niż w roku 2018. O prawie taką samą kwotę (ok 550.000 PLN) powiększył całkowitą stratę i obecnie wynosi ona 6.385.120,55 PLN.

Wynagrodzenia za rok 2018 i 2019
Strata w roku 2018 i w 2019

Do powiększenia straty z pewnością przyczyniła się decyzja Wójta o obniżeniu cen biletów za basen w czasie prowadzonego przez nauczycieli strajku. Największy wpływ na wzrost kosztów wynagrodzenia zapewne ma wynagrodzenie pobierane przez kolegę Wójta – Dyrektora Akwenu Pana Piotra Stańczaka. Jak widać decyzja wyboru Pana Piotra na to stanowisko i jednocześnie utrzymywanie byłego dyrektora na stanowisku jego zastępcy nie służy zwiększeniu rentowności Akwenu. A jakie wynagrodzenie pobiera Pan Dyrektor dowiemy się z oświadczenia majątkowego gdy zostanie przez Gminę udostępnione publicznie ;).

Dane kontaktowe pobrane ze strony https://akwenczerwonak.pl/o-firmie/kontakt/

Źródła:

Akwen – Rachunek zysków i strat 2019: http://bip.czerwonak.pl/api/download/file?id=12407