Dyrektor Akwenu wybrany

Dyrektorem Akwenu w Czerwonaku został kandydat na Radnego z klubu Lepsza Gmina Czerwonak, z którego to klubu startował obecny Wójt Gminy Marcin Wojtkowiak. Piotr Stańczak. Nie dziwi więc fakt umieszczenia ogłoszenia o naborze na to stanowisko tylko na stronach internetowych Urzędu i nieprzekazanie tych informacji na stronach FB należących do Gminy oraz Radnych tego klubu. Sytuacja przypomina tą z roku 2011 kiedy to Pani Anita została wybrana na stanowisko Dyrektora.