Zwiększone natężenie hałasu i emisji pary wodnej

Veolia PL informuje, że w najbliższych dniach w godzinach 6:00 – 22:00 uruchomiany jest kocioł biomasowy w elektrociepłowni Karolin. W związku z tym mieszkańcy mogą słyszeć hałas i odczuwać większą wilgotność powietrza.

Spalana biomasa ma generować mniej szkodliwych pyłów niż spalanie węglem. Niestety coraz więcej się mówi o tym, że dym palonej biomasy może być niebezpieczny dla zdrowia człowieka.

Bynajmniej takie informacje znaleźliśmy w tym artykule: Biomasa szkodliwa dla zdrowia? » GLOBEnergia

Biomasa wydaje się najmniej przyjaznym dla środowiska OZE (odnawialne źródła energii). W założeniu, spalanie drewna nie powinno przyczynić się do emisji dodatkowego dwulenku węgla – przecież roślina jedynie oddaje zaakumulowany wcześniej związek. Jednak w praktyce uwolnienie go następuje w bardzo krótkim okresie czasu, a zbieranie – w znacznie dłuższym.

Ponadto, ostatnie badania wskazują, że spalanie biomasy może być szkodliwe dla zdrowia człowieka.

Biomasa zawiera również wiele bakterii, grzybów i wirusów.

Pracownicy elektrowni i elektrociepłowni, w których biomasa jest wykorzystywana do celów energetycznych, narażeni są na szkodliwe czynniki biologiczne, będące składnikami pyłu organicznego powstającego w procesie przetwarzania biosurowców. Pył organiczny zawiera zarówno substancje roślinne, jak i rozwijające się w nim mikroorganizmy bakteryjne i grzybowe, które mogą wywierać ujemny wpływ na organizm człowieka poprzez działanie toksyczne, drażniące i alergizujące. Źródło: Biomasa – źródło zagrożeń biologicznych (ciop.pl)