Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Czerwonak

W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa w trakcie realizacji zadań polegających na zimowym utrzymaniu dróg gminnych na terenie Gminy Czerwonak zostały one podzielone na kolejności odśnieżania tj. kolejność, w której przystępuje się do usuwania ślizgości na drogach.
Podział ten wynika ze strategicznego znaczenia komunikacyjnego sieci dróg gminnych.
Sieć strategiczna oraz drogi I i II kolejności odśnieżana są drogami, na których sprzęt usuwający skutki zimy rozpoczyna pracę. Dopiero po zapewnieniu bezpieczeństwa na drogach zbiorczych, na których natężenie ruchu jest największe, przystępuje się do pracy na drogach pozostałych kolejności.
Drogi kolejności III, IV i V odśnieżane są interwencyjnie, po zgłoszeniu od sołtysów oraz mieszkańców.
Zgłoszenia sprawdzane są przez odpowiednie służby i odpowiednio do sytuacji wydawane są dyspozycje firmie świadczącej usługi na rzecz Gminy.
Usługę zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Czerwonak realizować będzie firma: Technika Sanitarna Sp. z o.o. ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań
Problemy związane z zimowym utrzymaniem dróg na terenie Gminy należy zgłaszać:
W sprawie drogi wojewódzkiej: nr 196: tel. 61 426 56 23
W sprawie dróg powiatowych: tel. 61 859 34 46
W sprawie dróg gminnych: tel. 61 65 44 262
Informacja: czerwonak.pl