Zarobki naszych włodarzy

Dla nas informacja kto ile zarabia w Gminie Czerwonak jest bardzo cenna. Dzięki zestawieniu wiemy czy nasze zarobki na podobnych stanowiskach są odpowiednie do wykonywanej pracy. Po wysokości wynagrodzenia widać również kto w Gminie ma najwięcej “do powiedzenia” 😉

Zestawienie jest posortowane od najwyższych do najniższych zarobków. Kwota zarobku została pobrana z oświadczeń majątkowych i jest zaokrąglona. Niektóre osoby pracują w kilku miejscach lub osiągają dochody z innych prac / zleceń – w takich przypadkach wskazana jest suma wszystkich podanych w oświadczeniu kwot. Wszystkie oświadczenia dostępne są na stronie: http://bip.czerwonak.pl/6423

Zarobki osób realizujących zadania dla wójta

Imię i Nazwisko

Funkcja w Gminie

Zarobki w roku 2019

Paweł Glaser Zastępca Wójta Gminy Czerwonak

197’817 PLN

Aleksandra Kuźniak Dyrektor SAPO

183’732 PLN

Paweł Geisler Prezes Zarządu PW Transkom

176’754 PLN

Jarosław Wróblewski Prezes Zarządu Czerwonackiego TBS

171’048 PLN

Joanna Kowalczyk-Chudy Sekretarz Gminy Czerwonak

166’023 PLN

Marcin Wojtkowiak Wójt Gminy Czerwonak

158’634 PLN

Agnieszka Jamrowska Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

153’750 PLN

Radosława Wiśniewska Skarbnik Gminy Czerwonak

150’187 PLN

Magdalena Wiśniewska Dyrektor GOPS

128’168 PLN

Jarosław Kłosiński Dyrektor SP Koziegłowy

124’052 PLN

Danuta KiziorekGOPS Czerwonak – Zastępca Dyrektora

119’368 PLN

Monika Kośmicka-Stachowiak Kierownik Wydziału Podatków i Opłat

111’186 PLN

Magdalena Zielenkiewicz Dyrektor SP w Czerwonaku

107’692 PLN

Jolanta Chlebowska-Kasztelan Dyrektor Szkoły Podstawowej w Owińskach

104’703 PLN

Piotr Stańczak Dyrektor CRKF “AKWEN” w Czerwonaku

100’964 PLN

Dariusz Freudenreich Dyrektor SP Kicin

99’699 PLN

Joanna Szalbierz-Kędzierska Dyrektor GOK “SOKÓŁ”

98’032 PLN

Jolanta Gabryelczyk

Dyrektor Gminnego Przedszkola nr 1 w Koziegłowach

93’025 PLN

Danuta Pękal Dyrektor Gminnego Przedszkola w Owińskach

92’515 PLN

Ilona Illmer Dyrektor Gminnego Przedszkola w Czerwonaku

92’150 PLN

Jarosław Pospieszyński Prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego

90’689 PLN

Andrzej CierzyńskiKomendant Straży Gminnej

87’422 PLN

Mariola Paszkiewicz Z-ca Kierownika Wydziału Podatków

85’855 PLN

Marzena Zmyśna Dyrektor SP. Bolechowo

83’644 PLN

Beata Kodabska Dyrektor Gminnego Przedszkola nr 2 w Koziegłowach

73’493 PLN

Urszula Stawicka GOPS Czerwonak – Starszy Inspektor ds. Dodatków Mieszkaniowych

70’463 PLN

Wojciech Michalak

GOPS Czerwonak – Kierownik Sekcji Wsparcia Rodzin z Dziećmi

61’668 PLN

Renata Laskowska Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku

53’369 PLN

Podsumowując wynagrodzenia powyższych osób staraliśmy się nie popełnić błędu. Staraliśmy się do wynagrodzeń nie wliczać rent, odpraw emerytalnych, zasiłków itp. Jeżeli jednak któreś z podsumowań przedstawia nieprawdziwe wyliczenia prosimy o przesłanie do nas takiej informacji za pomocą formularza kontaktowego.