Zakład Karny zostanie rozbudowany

Centralny Zarząd Służby Więziennej w partnerstwie z norweskim Dyrektoriatem Więziennictwa i Probacji realizuje projekt, którego Moduł nr 1 pn. „Pilotażowe kompleksy penitencjarne” zakłada budowę i uruchomienie 5 nowoczesnych kompleksów penitencjarnych, przy czym każdy z nich składał się będzie z pawilonu mieszkalnego, hali produkcyjnej oraz domu przejściowego. Dla optymalizacji korzyści wynikających z udzielonego wsparcia kadra angażowana do realizacji zadań w nowoczesnych kompleksach penitencjarnych zyska adekwatne przeszkolenie. Budowa hal produkcyjnych i nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami pozwoli na zatrudnienie osób pozbawionych wolności po ich wyszkoleniu zawodowym. Budowa nowoczesnej przestrzeni dla osadzonych pozwoli na wdrażanie nowych i rozwój dotychczasowych rozwiązań penitencjarnych, takich jak np. „Program praca dla więźniów”. Wartość całkowita to 51,1 mln EUR – udział w wartości projektu: 90,4%

Koziegłowskie więzienie dzisiaj

Zakład Karny w Koziegłowach to obszar o powierzchni ponad 5,5 ha, będący własnością Skarbu Państwa, w trwałym zarządzie tutejszej jednostki, z czego niemal 3 ha to teren ogrodzony, na którym obecnie funkcjonuje jednostka typu półotwartego, o pojemności 462 miejsc, przeznaczona dla recydywistów penitencjarnych. Na terenie jednostki znajdują się cztery pawilony mieszkalne, wartownia, ambulatorium, administracja, a także budynki do utrzymania socjalnego skazanych: kuchnia, pralnia, magazyny, warsztaty.

Jak będzie?

W Zakładzie Karnym w Koziegłowach planuje się powstanie:
– pawilonu mieszkalnego dla około 200 skazanych,
– hali produkcyjnej, dla ok. 80 skazanych,
– nowej wartowni, 
– budynku biura przepustek z salami widzeń,
– tzw. „Domu przejściowego” dla około 22 skazanych.

W 2019 roku jednostka uzyskała Decyzje administracyjne umożliwiające lokalizację inwestycji w takiej formie. Obecnie przygotowano i planowane jest zlecenie opracowania kompletnej dokumentacji techniczno-budowlanej przedsięwzięcia. Rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją planowane jest na początku 2022 roku, a oddanie kompleksu do użytku w I połowie 2024 roku.

Nowe budynki, większy obszar objęty zagospodarowaniem

W wyniku rozbudowy zagospodarowany zostanie obszar około 1,6 ha, na którym powstanie 5 nowych budynków. Obszar ten jest we władaniu jednostki. Część inwestycji, związana z budową budynku widzeniowego, wartowni, dróg i parkingów oraz uzbrojenia podziemnego, sfinansowana zostanie z budżetu więziennictwa.
Dzięki dofinansowaniu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 sfinansowana zostanie budowa budynku penitencjarnego, hali produkcyjnej, domu przejściowego i ogrodzenia.

Źródło i więcej zdjęć: Koziegłowy w nowej odsłonie już wkrótce – Służba Więzienna (sw.gov.pl)