Wybory uzupełniające Zarządu Osiedla Leśnego

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Leśnego zwołuje Zebranie Ogólne Mieszkańców, które odbędzie się 8 września 2021 r. (środa) o godz. 18:30 w Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach, ul. Piłsudskiego 3. Podczas zebrania zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające Zarządu Osiedla Leśnego, ponieważ jeden z członków złożył rezygnację.

Niestety nie wiemy która z osób złożyła rezygnację. W dokumentach nie przedstawiono danych tej osoby. Może sama przewodnicząca zdecydowała się złożyć rezygnację po tym jak wyszło na jaw, że będąc jednocześnie Radną Gminy Czerwonak i Przewodniczącą Zarządu Osiedla Leśnego świadczyła jeszcze usługi na rzecz Gminnych Spółek. Wiemy, że takie zachowanie przewodniczącej nie spodobało się części mieszkańców Koziegłów. Uważają takie zachowanie za nieetyczne i mogące prowadzić do korupcji.

Kto złożył rezygnację dowiemy się na spotkaniu.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Źródło: https://czerwonak.pl/pl/mieszkaniec/komunikaty/1/zwolanie-zebrania-ogolnego-mieszkancow-w-celu-przeprowadzenia-wyborow-uzupelniajacych-zarzadu-osiedla-lesnego/2014