Koniec kłamliwych artykułów w biuletynie “i wiesz więcej”

Radni Gminy Czerwonak przyjęli wniosek Radnego Jacka Sommerfelda i zagłosowali za utworzeniem kolegium redakcyjnego biuletynu “i wiesz więcej”. Teraz treść biuletynu przed wydrukowaniem i dostarczeniem do mieszkańców będzie musiała być wcześniej zatwierdzona przez wszystkie kluby Radnych. Wniosek został złożony po tym jak Radny Jacek Sommerfeld zarzucił Wójtowi podanie na łamach biuletynu gminnego “i wiesz więcej” nieprawdziwych danych dotyczących udzielenia absolutorium. Do tej pory tylko Wójt decydował o tym jakie treści trafiały do biuletynu.

To pierwsze głosowanie, w którym większość Radnych sprzeciwiło się woli Wójta. Wójt przed głosowaniem zniechęcał Radnych do głosowania za powstaniem kolegium redakcyjnego twierdząc, że jego powstanie nie ma żadnego uzasadnienia. Ostatecznie jednak Radni zagłosowali wbrew jego woli.

Oto fragment tłumaczenia Wójta Marcina Wojtkowiaka jako redaktora naczelnego biuletynu ” i wiesz więcej” odnośnie wskazanego przekłamanego artykułu oraz komentarz Radnego Jacka Sommerfelda.

Materiał z sesji dostępny jest tutaj: XXXVII Sesja Rady Gminy – 26 sierpnia 2021 r. na kanale Rada Gminy Czerwonak – eSesja.tv