Straż Gminna niepotrzebnie straszy nas istnieniem niewybuchów w lesie?

W wyniku naszego ostatniego wpisu o znalezieniu 396 sztuk amunicji w “Koziegłowach”, o których informowała Straż Gminna na swoim profilu FB otrzymaliśmy zarówno odpowiedź od samego Nadleśnictwa Łopuchówko jak i od firmy Explosive z Gdańska. Z odpowiedzi wynika, że 396 sztuk amunicji znaleziono w prywatnej części lasu (tzw. las księży) nienależącym do Nadleśnictwa. Poniżej odpowiedzi otrzymane od firmy Explosive.

Część lasu, w której znaleziono niewybuchy nie była objęta umową w roku 2013 z bardzo prostej przyczyny – nie jest to teren Nadleśnictwa Łopuchówko, tylko prywatny las tzw. „las księży” . Prywatne tereny nie podlegały i do dziś nie podlegają programom obejmującym oczyszczenie terenów popoligonowych i powojskowych. Powyższe informacje można zweryfikować u komendanta Straży Gminnej – tel. 61 654 42 98

Nasza firma nie pracowała po lewej stronie od szosy asfaltowej (Koziegłowy – Kicin), więc nie może odpowiadać za oczyszczenie tego fragmentu lasu.

Artykuł z 2013 r., na który się Państwo powołujecie, był aktualny przed rozpoczęciem robót saperskich. Mniej więcej tydzień po rozpoczęciu prac saperskich umowa na nasze roboty została rozwiązana za porozumieniem stron. Zeszliśmy z terenu po oczyszczeniu ok. 20% powierzchni lasy z prawej strony od szosy. Otrzymaliśmy zapłatę wyłącznie za ten pomniejszony zakres prac.

W kolejnych przetargach w 2013 r. wyłoniono firmę, która rozminowała las po lewej stronie od szosy. Firma ta nazywa się „Gisap” Krzysztof Gierczyński.

Jeszcze raz nadmieniam, że umowa z Nadleśnictwem Łopuchówko nie obejmowała lasów prywatnych przylegających do lasu w Koziegłowach

Firmie Explosive z Gdańska dziękujemy za wszystkie wyjaśnienia w tej sprawie. Jak widać artykuły, które można znaleźć w internecie nie zawsze przedstawiają aktualne informacje. Zastanawiamy się teraz czy i dlaczego Straży Gminnej zależy na tym aby mieszkańcy myśleli, że w całym lesie między Koziegłowami a Kicinem dalej można znaleźć niewybuchy oraz jest w nim niebezpiecznie? Takie przecież informacje naszym zdaniem sugerują ich wpisy na FB i brak odpowiedzi na zadawane przez mieszkańców pytania:

Również te artykuły sugerują, że w lesie w Koziegłowach znajdują się niewybuchy:

Ponieważ sami jako mieszkańcy Koziegłów chcemy wiedzieć czy Las między Koziegłowami a Kicinem jest “bezpieczny” zapytaliśmy Nadleśnictwo czy możemy otrzymać mapki miejsc, w których bezpiecznie mieszkańcy będą mogli chodzić np. na grzyby. Jak tylko otrzymamy odpowiedź przekażemy ją Państwu. Poniżej przedstawiamy pełną treść odpowiedzi z Nadleśnictwa.

Aby uniknąć dalszych nieporozumień wcześniej brzmiący tytuł artykułu “W 2013 roku oczyszczali las z “niewybuchów” – niestety nieskutecznie” został zmieniony na “W 2013 roku oczyszczali las z “niewybuchów” – niestety dalej można je znaleźć“. Usunęliśmy również informację, jakoby firma Explosive z Gdańska wykonywała w całości te prace. 

[Ostatnia aktualizacja: godzina 13:00 – dodane zostały linki do dwóch wpisów FB straży Gminnej]