Apel lokalnych sklepikarzy !!

Właściciele lokalnych sklepów proszą wszystkich Klientów o niewchodzenie do sklepu gdy nie można zachować odległości przynajmniej 1 metra od pozostałych osób w kolejce. Zachęcają również do płacenia kartą płatniczą tak aby nie przenosić “zagrożenia związanego z koronawirusem” poprzez banknoty.

Takie standardy zostały przyjęte już w innych krajach.