Przy pływalni postawiono “Serce na nakrętki”

Akwen Czerwonak przy pływalni postawił “serduszko na nakrętki”.

Zebrane nakrętki trafiają do potrzebujących dzieci z naszej gminy, a środki z ich sprzedaży są zazwyczaj przeznaczane na cele rehabilitacyjne. 

Osoby zainteresowane odbiorem nakrętek prosimy o kontakt z panią Moniką Maciejewską-Dłubałą, telefoniczny: 667-891-698 lub mailowy: sekretariat@gopsczerwonak.pl.

Źródło: Zbierajmy nakrętki! – Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej (akwenczerwonak.pl)