Przetarg za 3 miliony i …. tylko jeden znany oferent

Ponad miesiąc Urząd Gminy zastanawiał się czy przyjąć tylko jedną złożoną ofertę w przetargu na “Zimowe utrzymanie i bieżące oczyszczanie dróg gminnych w latach 2021 – 2023”. Urząd Gminy chciał pierwotnie przeznaczyć na to zadanie 2.250.000,00 PLN. Pierwsza i jedyna oferta w pierwszym postępowaniu jak i drugim postępowaniu w tej sprawie została przedstawiona przez znane już Urzędowi Gminy konsorcjum. To samo konsorcjum wygrało ostatni kontrowersyjny przetarg na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2020/2021.

Mieszkańcy mają za złe Wójtowi, że jawnie nie zaprasza do udziału w postępowaniu firm z poza Gminy i nie prosi tych firm wcześniej o przedstawienie wstępnych wycen. Z tego powodu nie wiemy, czy Urząd Gminy źle wycenia koszty usługi (bazuje na cenach podobnych usług realizowanych w innych Gminach), czy tylko jedna firma biorąca udział w przetargu wykorzystuje fakt i daje ceny większe niż rynkowe. Jeżeli Urząd Gminy szacuje, że usługa będzie kosztowała 2,250 miliona to dlaczego doprowadza do sytuacji, gdzie w przetargu za 3 miliony złotych tylko jedna firma składa swoją ofertę?

Są firmy w Wielkopolsce które uważają, że w Gminie liczą się układy i tym należy tłumaczyć znikome zainteresowanie składaniem ofert przez inne firmy w tego rodzaju przetargach organizowanych przez naszą Gminę. Przykre jest to słyszeć 🙁

Poniższe zdjęcie pokazuje ofertę przedstawioną do pierwszego zapytania i uzasadnienie odrzucenia oferty przez Urząd Gminy z powodu mniejszej kwoty jaka została zaplanowana na realizację zadania.

Poniższe zdjęcie pokazuje ofertę przedstawioną do drugiego zapytania. To samo konsorcjum obniżyło kwotę wykonania prac o ok. 100.000,00 PLN względem pierwszej złożonej oferty. Tym razem po miesiącu od przedstawienia oferty Urząd Gminy zdecydował się wybrać wykonawcę – z jednej 😉

Źródło:

Drugie zapytanie: https://czerwonak.logintrade.net/zapytania_email,54407,4836d3daac73e79fd9417372153d0b25.html

Pierwsze zapytanie: https://czerwonak.logintrade.net/zapytania_email,50644,a16db462526a3ef934fef9a2d6d25899.html

Informacje przekazane od mieszkańca. Dziękujemy.