Projekt budżetu i Wieloletni Plan Finansowy – byle do wyborów bo jest tragicznie

W dniu 15 listopada Wójt Gminy Czerwonak, Marcin Wojtkowiak podpisał zarządzenie w sprawie projektu budżetu Gminy Czerwonak na 2024 rok. Wynika z niego, że w 2024 roku:

Dochody Gminy wyniosą 183.128.725,83

Wydatki Gminy wyniosą 234.565.069,86

Zadłużenie wyniesie ok 120 milionów zł.

Na same wynagrodzenia przeznaczonych zostanie środków w kwocie 67.899.108,59

Dodatkowo zarządzenie upoważnia wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000,00 zł; dokonywania zmian w planie w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy; zaciągać samodzielnie zobowiązania na kwotę 4.000.000,00 zł,

15 listopada również zostało opublikowane przez wójta zarządzenie w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak. Z niego możemy się dowiedzieć, że w roku 2024 wydamy zdecydowanie więcej niż zarobimy. Dopiero od roku 2026 dochody będą większe niż wydatki.

RokDochody ogółemWydatki ogółem
2024183 128 725,83234 565 069,86
2025189 008 345,00197 491 585,00
2026194 209 972,40193 093 212,40
2027192 025 672,00186 913 152,00
2028197 402 391,00189 802 391,00

My uważamy, że Wójt Marcin Wojtkowiak już wie, że może nie zostać wybrany ponownie na wójta. Na siłę chce nim jednak zostać ponownie i w związku z tym będzie realizował wiele obietnic zadłużając nas na założone w planach budżetowych 120 milionów PLN do końca 2024 roku. Zapewne do wyborów, a potem 5 lat szukania oszczędności.

Źródła:

Zarządzenie Nr 315/2023 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak https://bip.czerwonak.pl/7201/dokument/31534

Zarządzenie Nr 316/2023 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 15 listopada 2023 w sprawie projektu budżetu Gminy Czerwonak na 2024 rok https://bip.czerwonak.pl/7201/dokument/31536