Ogólnopolski ranking szkół podstawowych 2023 roku

Portal WaszaEdukacja.pl opublikował ogólnopolski ranking szkół podstawowych 2023 roku. Nasza szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa im. gen. Stefana Roweckiego “Grota” w Koziegłowach znalazła się na 4560 miejscu. Szkoła w Kicinie znalazła się na 906 miejscu. W cały rankingu uwzględnionych zostało 10306 szkół podstawowych.

Ogólnopolski ranking szkół podstawowych 2023 roku, opublikowany przez portal WaszaEdukacja.pl, uwzględnia 10 306 publicznych oraz niepublicznych szkół podstawowych, które spełniły tym samym wymogi regulaminu. Ranking, stworzony został na podstawie wyników z egzaminu ósmoklasisty oraz osiągnięć z olimpiad przedmiotowych organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, których laureaci i finaliści zgodnie z art. 44zx. ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481), są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu. Wszystkie dane potrzebne do stworzenia rankingu szkół podstawowych pozyskane zostały z takich instytucji jak OKE, CKE oraz MEiN.

Źródło: https://waszaedukacja.pl/ranking/polska/szkoly-podstawowe