Transkom wydzierżawił stacje paliw, budowana jest też nowa

28 listopada 2022 roku firma Transkom opublikowała na swoich stronach Plan swojego podziału przez wydzielenie PW Transkom Sp. z o.o. Podział został dokonany w 2 częściach. I cześć zakładała m.in wydzierżawienie stacji paliw (Circle K) podmiotowi trzeciemu. II część objęła dzierżawę i wynajem pewnych składników majątkowych zlokalizowanych w Koziegłowach przy ul. Piaskowej 1 podmiotom trzecim. Piszą do nas Państwo pytania dlaczego stacja Circle K zmieniła właściciela. Z planów Transkomu wynika, że nie zmieniła właściciela a jedynie została wydzierżawiona.

Pytają nas też Państwo czy na rogu ul. Gdyńskiej i Poznańskiej powstaje stacja paliw, o której możliwości powstania informowaliśmy 6 maja 2020 roku. Tak. Z tablicy budowy wynika, że budowana jest tam stacja paliw Moya.

Warto pamiętać, że wójt Marcin Wojtkowiak i oczywiście jemu “bliscy” Radni zmienili w kwietniu 2020 roku uchwałę dotyczącą zagospodarowania terenu co umożliwia prywatnemu inwestorowi zbudowanie właśnie tam stacji. Ciekawi Państwa ile gminna spółka Transkom straci rocznie dochodu na tej zmianie. O tym dowiemy się w roku 2024. O tym, że budowa nowej stacji może wpłynąć negatywnie na wyniki finansowe spółki a w tym i Gminy ostrzegali Radni klubu PIS i niezależnych.

Poniżej zamieszczamy fragment dokumentu z podziału opisujący części tego podziału:

Źródło: http://transkom.com.pl/plan-podzialu-przez-wydzielenie-pw-transkom-sp-z-o-o/