Lepsza Gmina Czerwonak poszukuje nowych inspiracji

Na profilu Stowarzyszenia Lepsza Gminy Czerwonak pojawił się wpis ze zdjęciem uśmiechniętych jej członków i informacją, że mimo letniej pory poszukują nowych inspiracji i zapraszają wszystkich do zgłaszania im propozycji działań, które mogą zrealizować.

To, że teraz członkowie tego stowarzyszenia rozpoczynają poszukiwania nowych zajęć nie jest chyba przypadkowe. Dwa lata temu stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w wysokości 1.271 miliona zł na prowadzenie kompleksowego programu usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych w Gminie Czerwonak. Program trwał do czerwca 2020 roku.

Działanie projektu wspomagała żona wójta, co zdaje się wójt mocno próbuje ukryć przed mieszkańcami. Dlaczego? Przecież to, że żona wójta wspierała swoimi działaniami projekt wynika z wielu dokumentów.

udział żony wójta w wyborze kadry
udział żony wójta w wyborze oferty na najem lokalu pod projekt

Na prośbę jednego z mieszkańców, już w kwietniu wysłaliśmy do wójta zapytanie o to jaką funkcję pełni jego żona w stowarzyszeniu / projekcie oraz czy prawdą jest, że pobiera z tego powodu wynagrodzenie w wysokości ok 20’000 zł miesięcznie. Na pytanie nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Do wójta i stowarzyszenia wysłaliśmy więcej pytań dotyczących tego projektu. Zapytaliśmy również, czy to stowarzyszenie wypłaca żonie wójta wynagrodzenie. Niestety na żadne z nich nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Widząc obecnie prośby wysyłane przez stowarzyszenie skojarzyliśmy ten fakt z zakończonym w zeszłym miesiącu projektem. 🙂

Źródła: