Konkurs na exlibris filii GBP w Koziegłowach

Biblioteka Gmina przypomina, że trwa konkurs na exlibris filii GBP w Koziegłowach.

Prace w formie graficznej (format A4) oraz cyfrowej należy wysyłać na adres: kozie@biblioteka.czerwonak.pl

lub
Biblioteka Publiczna – filia w Koziegłowach,
ul. Piłsudskiego 3
62-028 Koziegłowy,

z dopiskiem „Konkurs na exlibris”

Konkurs trwa do 14 listopada 2016 r.

Prace muszą być czarno-białe, nie podlegają zwrotowi. Ważna jest data stempla pocztowego.

Informacja: biblioteka.czerwonak.pl