Kalendarium imprez w 2017 roku w CRKF AKWEN

Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej “AKWEN” w Czerwonaku opublikował Kalendarium Imprez na rok 2017

 

Z przyczyn niezależnych od nas zastrzegamy sobie prawo do zmiany dat wydarzeń.

Informacja: http://akwenczerwonak.pl/kalendarium/