Gmina Czerwonak – Liderem Edukacji 2016

Wyróżnienie dla Gminy Czerwonak zostało przyznane 12 października 2016 roku. Jak czytamy w recenzji przygotowanej przez Członków Komisji Certyfikacyjnej, “(…) gmina posiada potencjał rozwojowy, który predysponuje ją do systematycznego wzmacniania pozycji konkurencyjnej na rynku terytorialnym i dalszego poszerzania i unowocześniania zakresu działań w obszarze polityki edukacyjnej – w sposób dalece wykraczający poza standard wynikający z przepisów prawa i związanych z nimi obowiązków oświatowych JST. Gminna oświata jest kierowana

nowocześnie, z wizją przełomu, z wykorzystaniem szerokiego instrumentarium menedżerskiego, zgodnie z najnowszymi paradygmatami teorii zarządzania publicznego”.

Ideą Programu “Samorządowy Lider Edukacji” jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej. Certyfikat jest jednym z najbardziej prestiżowych, elitarnych i rozpoznawalnych certyfikatów jakości, jakie może otrzymać jednostka samorządu terytorialnego.

14681827_1179353978798201_5036487881589671604_n

Informacja: www.czerwonak.pl