Bałtycka / Gdyńska – jedna jezdnia nowej ul. Gdyńskiej już nad torami kolejowymi

W nocy z 14 na 15 października udostępniono dla ruchu kołowego kolejne odcinki nowych jezdni ul. Bałtyckiej i Gdyńskiej wybudowanych w ramach realizowanej inwestycji: „Przebudowa i budowa dróg dojazdowych dla potrzeb inwestycji ITPOK”.

untitled_2_of_20a

W zakresie ulicy Bałtyckiej:

Zlikwidowane zostanie zwężenie ul. Bałtyckiej na odcinku od stacji paliw za skrzyżowaniem z ul. Gdyńską do ul. Hlonda (jadąc w kierunku mostu Lecha). Tym samym oznacza to, że ul. Bałtycka zostanie przekazana dla ruchu w całości  w zakresie dwóch jezdni po dwa pasy ruchu każda.

Skrzyżowanie ul. Bałtycka / Hlonda zostanie uruchomione w zakresie wszystkich możliwości przejazdu. Główna zmiana to dodatkowe dwa pasy ruchu do skrętu w lewo z ul. Bałtyckiej w ul. Hlonda. Na skrzyżowaniu zasadnicze roboty budowlane kończą się i od piątku 14.10.2016 r. będzie ono umożliwiało dokładnie takie same kierunki ruchu jak przed rozpoczęciem przebudowy.

Zwracamy uwagę, że wyłączona z ruchu zostanie ul. Chemiczna za wyjątkiem możliwości dojazdu do posesji od strony ul. Bałtyckiej. Oznacza to, że zlikwidowany zostanie skręt w lewo z mostu Lecha w ul. Chemiczną i dojazd do Czerwonaka odbywał się będzie ul. Gdyńską. Ulica Chemiczna zamknięta zostanie na odcinku od skrzyżowania z ul. Gdyńską do wjazdu do hurtowni materiałów budowlanych
W zakresie ul. Gdyńskiej:

Na odcinku od ul. Chemicznej do granicy miasta Poznań z gmina Czerwonak uruchomiona zostanie  nowo wybudowana jezdnia prawa ul. Gdyńskiej (jadąc od ul. Bałtyckiej w stronę Czerwonaka). Po jezdni tej odbywał się będzie ruch dwukierunkowy (po jednym pasie ruchu w każdym kierunku). Jezdnia ta przebiega nad linią kolejową Poznań-Wągrowiec i włączała się w istniejącą jezdnie ul. Poznańskiej na terenie gminy Czerwonak. Oznacza to dla kierowców brak konieczności przejeżdżania przez przejazd kolejowy z rogatkami.

Dojazd do ZRUG i Gazowni odbywał się będzie drogą dojazdową nr 1 za pośrednictwem skrzyżowania z ul. Gdyńską (skręt w lewo w drogę dojazdową nr 1 za skrzyżowaniem z ul. Chemiczną jadąc w kierunku Czerwonaka).

Dojazd do ZEC Veolia, ZRD, ECO ZEC i spalarni z Poznania i z Czerwonaka odbywał się będzie drogą dojazdową nr 3 za pośrednictwem skrzyżowania z ul. Gdyńską. Dojazd z Poznania poprzez skręt w prawo z nowej jezdni ul. Gdyńskiej a z Czerwonaka poprzez skręt w lewo z nowej jezdni ul. Gdyńskiej. Dojazd z Veolia, ECO ZEC i spalarni do Poznania i Czerwonaka poprzez skręt w lewo i w prawo na skrzyżowaniu z nową jezdnią ul. Gdyńskiej. W związku z tymi udrożnieniami ruchu nieczynny będzie tunel T3 (od przejazdu kolejowego na Karolinie do bazy ZRD).
Zwracamy uwagę, że z ul. Gdyńskiej nie będzie możliwości skrętu w prawo w ul. Chemiczną. Prawa strona skrzyżowania ul. Gdyńskiej i ul. Chemicznej (patrząc od Czerwonaka w kierunku Poznania) będzie zamknięta w celu dokończenia robót brukarskich i drogowych w tym obszarze.  Przypominamy również kierowcom, że cały czas i już na stałe otwarty dla ruchu jest alternatywny dojazd od strony Antoninka do Czerwonaka poprzez skrzyżowanie z ul. Janikowską, drogę wokół terenu spalarni aż do nowo otwartej jezdni ul. Gdyńskiej. Przejazd ten jest możliwy również w kierunku odwrotnym tj. z Czerwonaka do Antoninka.

Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.

untitled_10_of_20a

untitled_15_of_20a

Informacja: www.pozim.pl