A jednak, Wójt i Dyrektor Akwenu nie spełnili zasad sanitarno-higienicznych

Na prośbę mieszkańców zapytaliśmy Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny (PPIS) co myśli o wejściu Pana Wójta Marcina Wojtkowiaka oraz Dyrektora Akwenu Piotra Stańczaka na obiekt pływalni w tych samych rzeczach, w których chodzili wcześniej po dworze. O tej sytuacji pisaliśmy tutaj: „Selfi” Wójta i Dyrektora Akwenu ważniejsze niż regulaminy?

Stanowisko PPIS jest w tym przypadku przykre i może świadczyć o braku odpowiednich kompetencji osób zajmujących te stanowiska. Wójt i Dyrektor wchodząc na obiekt nie spełnili zasad sanitarno – higienicznych zawartych w regulaminie obiektu.

Pełna odpowiedź dostępna jest tutaj.