„Selfi” Wójta i Dyrektora Akwenu ważniejsze niż regulaminy?

Na stronach akwenu oraz na profilu facebook Wójta Marcina Wojtkowiaka można przeczytać posty z informacją, iż pływalnia oraz siłownia po przerwie zostały już uruchomione. Zdjęcia dodane do wpisów zirytowały jednak jednego z mieszkańców, który postanowił do nas napisać z prośbą o zwrócenie publiczne uwagi Panu Wójtowi Marcinowi Wojtkowiakowi oraz Dyrektorowi Akwenu Panu Piotrowi Stańczak, że regulamin obiektów obowiązuje wszystkich, i tak:

Regulamin pływalni wyraźnie przecież mówi:

12. W strefie basenowej, odnowy biologicznej oraz w szatniach obowiązkowo przebywa się w klapkach z tworzywa antypoślizgowego.

13. Każdy użytkownik Pływalni zobowiązany jest przed wejściem na halę basenową i sauny do umycia całego ciała mydłem pod natryskiem, oraz odkażenia stóp w brodziku

25. Na terenie hali basenowej obowiązuje strój kąpielowy, spełniający wymogi higieniczne oraz estetyczne:
2) dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała, bez kieszeni, o długości maksymalnie do połowy uda.

A w regulaminie siłowni przeczytać możemy, że:

22. Z siłowni należy korzystać w stroju oraz obuwiu sportowym (czystym, na płaskiej podeszwie, bez kolców i kołków, niepozostawiającym podczas użytkowania zabrudzeń, rys, itp.).

28. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu: własnemu lub innych użytkowników siłowni, stanowi sanitarno-higienicznemu obiektu, w szczególności:
2) wchodzenie w innym stroju i obuwiu niż sportowe

Informacja opublikowana w porozumieniu z czytelnikiem.

Źródła:

Regulamin pływalni: http://akwenczerwonak.pl/plywalnia/regulamin-plywalni/
Regulamin siłowni: http://akwenczerwonak.pl/silownia/regulamin-silowni/

Aktualności Akwen Czerwonak: http://akwenczerwonak.pl/2019/07/08/koniec-przerwy-technologicznej-silowni-plywalni/