5000 litrów oleju będzie magazynowane w Oczyszczalni Ścieków

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie Urzędu Gminy, Wójt Gminy – Marcin Wojtkowiak nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wskazanego poniżej przedsięwzięcia na środowisko i wskazuje jednocześnie na konieczność uwzględnienia pewnych warunków podczas etapu jego realizacji.

A co to za przedsięwzięcie? Chodzi o posadowieniu naziemnych zbiorników do magazynowania oleju napędowego o pojemności 5000 litrów na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków.

Fragment decyzji:

Zbiornik lub zbiorniki mają być zlokalizowane w poniżej zaznaczonym obszarze.

Źródło: https://bip.czerwonak.pl/7211/dokument/32022