Zwiększenie uciążliwości zapachowych – COŚ

Informujemy, że w dniu 27.01.2019 r. zaplanowano prace modernizacyjne Głównego Punktu Zasilania na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków.  Następstwem może być zwiększenie uciążliwości zapachowych w okolicach oczyszczalni (ul. Gdyńska, Koziegłowy) . 

Firma wykonująca prace modernizacyjne dołoży starań, aby zminimalizować czas ich trwania. 

UWAGA: W przypadku wystąpienia w tym dniu opadów prace nie zostaną przeprowadzone.

Źródło: https://www.aquanet.pl/zwiekszenie-uciazliwosci-zapachowych-cos-kozieglowy,n175,6038