Wyróżnik solidności i jakości dla Spółdzielni

W dniu 27 maja 2017 roku zakończona została XXVII Edycja Konkursu Jakości Produktów i Usług o Certyfikaty godła „Najlepsze w Polsce” – „The Best in Poland”. Finał tej edycji Konkursu organizowanego każdego roku przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego odbył się w Poznaniu. Spółdzielnia Mieszkaniowa im 23 Lutego już po raz czwarty została wyróżniona Certyfikatem Godła „Najlepsze w Polsce” – „The Best in Poland” oraz…

Hipolit2in12017

Kapituła Konkursu za wieloletnią wysoką jakość budownictwa mieszkaniowego – wyróżniła Spółdzielnię Statuetką Hipolita, którą wraz z Certyfikatem z rąk prezydenta Towarzystwa dr Mariana Króla odebrali prezes Ryszard Jaroniec i przewodniczący RN Czesław Orlik

HIPOLIT2017
Konkurs organizowany jest przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego od roku 1992. Godło „Najlepsze w Polsce” – „The Best in Poland” to – jak powszechnie już wiadomo – znak jakości usankcjonowany przez Unię Europejską może być w drodze konkursu jakości przyznany dla każdej firmy, organizacji i osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, jak też dla każdego produktu i każdej usługi obecnych na rynku w Polsce. Godło to stanowi wyróżnik solidności i jakości.

Konsumencki Konkurs Jakości Produktów i Usług to ustalona już tradycja eksponowania i promowania firm produkcyjnych i usługowych uznanych w Polsce za najlepsze spośród dobrych, prezes Ryszard Jaroniec (pierwszy z lewej) wśród laureatów XXVII edycji konkursu