Wymiana ogrodzenia ogródków działkowych ROD Karolin

Radni Gminy Czerwonak przyznali działkowcom ROD Karolin dotację w wysokości 95.000,00 zł na wymianę ogrodzenia. Wymiana ogrodzenia podzielona została na 3 etapy. I etap ma się rozpocząć jeszcze w tym miesiącu.

Źródło: Komunikaty (rodkarolin.pl)