Wybory do Zarządu os. Leśnego – 3 kwietnia

3 kwietnia o godzinie 19:00 w Centrum Kultury odbędzie się zebranie wyborcze Zarządu os. Leśnego. Z tej okazji obecna przewodnicząca Pani Agnieszka Dudziak za pośrednictwem wpisu na FB podsumowuje ostatnie 4 lata swoich osiągnięć. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do uczestnictwa w spotkaniu.

https://www.facebook.com/zarzadosiedlalesnego/?__tn__=kC-R&eid=ARDz-6TtzsEQPATkhGLekrgp7M6Y7-R-rNlThnPb7EcE76IJgiat2IHRQeE13xiSwqMeOKGtQXTOejUH&hc_ref=ARTRP32QysuEbf6YFWFzRcQstjxcEnWL81Dd0LRZN2nm9bxA8Mq8tX9_gZ5dy7y45XY&__xts__[0]=68.ARBGjzAYdY08pe4cuwK7vQaAzCIirS8q-dStuL9WNWNSOzB4BMp67Tl-IfMYcrSb7ZO4xWXkvCZ_vBFMDnO4y8UnSjvAW8ddAoRAIqHgXH6GDMyqRqRkbPGjRYXXr5tHUKujv6qyYAQoFPaYLqmXEcKL1GAL4iBmuVRFDM03j7gLbVZViK_RYfrD1NPp7hzgD0d3JrhRIwLIsBlh5fe_jVBWF4MVaMa00-q0OD1BlvDROelZCli2_w9iYxFR33taMG613SGH9UhwGbdwRrVrWLZQDZ6gEnfHl0sTnqBsvfKgxWd6EVzvzyrslll-MaeGbDg