Wybór przewodniczącego zarządu osiedla Leśnego

28 marca o godzinie 18:00 w Centrum Kultury, mieszkańcy będą wybierali nowego / nową przewodniczącą osiedla Leśnego w Koziegłowach. Zachęcamy mieszkańców do wybrania na to stanowisko osoby, która potrafi mieć swoje zdanie w rozmowach z Wójtem. Osoba ta powinna godnie reprezentować potrzeby mieszkańców. Kandydaci będą zgłaszani w dniu spotkania. Zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu.

Niestety ostatnio pełniąca tą rolę Pani Agnieszka Dudziak zrezygnowała. Cześć mieszkańców twierdzi, że zrezygnowała bo nie miała żadnego wpływu na działania wójta. Nie udało się pomimo prośby mieszkańców stworzyć np. wybiegu dla psów zagwarantowanego w budżecie obywatelskim z roku 2017. Nie udało się zagospodarować terenu po boisku przy ul. Piłsudskiego, a prowadzone w tej sprawie przez Wójta i Panią Agnieszkę ankiety i rozmowy wręcz irytowały mieszkańców. Nie możemy też znaleźć żadnych planów zalesień osiedla Leśnego. Przecież drzew w ostatnim czasie zostało usuniętych bardzo wiele. Potwierdzać te przypuszczenia mieszkańców ma komentarz Pani Agnieszki zamieszczony pod jej postem informującym o złożeniu rezygnacji.

Jest też druga część mieszkańców, która twierdzi, że Pani Agnieszka zrezygnowała bo pełniąc funkcję Przewodniczącej zarabiała niewiele, a teraz Wójt zaproponuje jej współpracę z Centrum Wspierania Seniora oraz w nowo tworzonym Centrum Zdrowia, jakie ma powstać w Gminie. Na dowód tego wskazują już teraz nowe działania Pani Agnieszki.

Ale która “część” mieszkańców miała rację dowiemy się z czasem. Może obie 😉 . Pani Agnieszka otrzymała 183 głosy w wyborach samorządowych w roku 2018. Wójtowi nie powinno zależeć na ich utracie 😉 .